Kort verslag van vergadering wijkplatform Presikhaaf

Op woensdag 4 april hield het wijkplatform Presikhaaf de tweede reguliere wijkplatformvergadering van dit jaar. De vergadering werd gehouden in het MFC Presikhaven aan de Laan van Presikhaaf. De vergadering was openbaar.
Aanwezig waren: 7 wijkplatformleden, aanvragers van een bijdrage uit het wijkbudget, bewoners uit Presikhaaf, team leefomgeving Presikhaaf, de Stadsdeelmanager voor Presikhaaf, een raadslid, een vertegenwoordiger van Wereldhave, eigenaar van winkelcentrum Presikhaaf, de gespreksleider, opbouwwerk Rijnstad en de notulist.

Aanvragen bijdrage uit het wijkbudget:

  • De budgetaanvraag van Arnhemse muziek federatie van 1.000 euro om verschillende muziekgroepen en bewoners met elkaar te verbinden werd na een presentatie door A.M.F. en een korte discussie gehonoreerd.
  • De bewonersvereniging De Stoere Houtman deed een last-minute verzoek om voor Koningsdag een verbindingstreintje te huren. Op Koningsdag organiseert de Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp al bijna 25 jaar een rommelmarkt en Koningsfeest. De laatste jaren organiseert ook de moskee op Presikhaaf activiteiten. Ook winkelcentrum Presikhaaf gaat op Koningsdag activiteiten organiseren. Hier gaat het dus schuren tussen de groepen. De Stoere Houtman denkt dit op te lossen door de drie evenementen d.m.v. treintje met elkaar te verbinden. De prijs voor de huur was aanleiding tot een goede discussie. Eindresultaat is dat zowel Wereldhave (winkelcentrum) en het platform (3.000 euro) een deel van de kosten delen. Geprobeerd wordt om het geheel voor Koningsdag rond te krijgen.

Buurtbemiddeling:

Karin Veldkamp van Buurtbemiddeling Arnhem hield een korte presentatie over de opzet van buurtbemiddeling in Arnhem, dus ook Presikhaaf. Een aantal getrainde vrijwilligers willen bemiddelen bij conflicten tussen o.a. buurtbewoners.

Renovatie van woningen woningcorporatie Vivare rond de Keulse Slag:

Medio dit jaar wordt de renovatie van een groot aantal woningen rond de Keulse Slag (buurt Presikhaaf 3) afgerond. Op dit moment lopen er projecten  in dezelfde buurt om achterpaden en tuinen op te knappen en bewoners bewust te maken van een schone woonomgeving.

Financiering van bloembakken op Presikhaaf.

Er lag een overzicht op tafel van het aantal bloembakken in de openbare ruimte in de wijk. Er moet op de kosten gelet worden en ook het nog te bouwen Deltakwartier moet bediend worden. Bezuiniging en herindeling is het plan voor komend jaar.

Mededelingen en rondje buurt:

Presikhaaf 3: Veel afval rond de winkels aan de Honigkamp. De Stadsdeelmanager meldt dat er extra inzet om schoon te maken is. Winkeliers moeten ook aangesproken worden. Bij de pinautomaat aan de Lange Wal was weer een gewonde gevallen bij een ongeluk.

Deltakwartier: In deze nieuwbouwbuurt zijn enkele wegen weer opengesteld zodat de bereikbaarheid vergroot is. Het probleem van het bouwafval is nog steeds actueel.

Over het Lange Water: De S.I.K. organiseerde op paaszaterdag een feest voor kinderen. Er kwamen tussen de 70-75 kinderen op af.

Meer weten over het wijkplatform: klik hier

 

Noot van de redactie: Dit is een kort redactieverslag, derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend