Eindpunt lijn 6 Elsweide wordt verplaatst

Op dit moment heeft lijn 6 al vele jaren een eindpunt aan de Beverweerdlaan in de wijk Elsweide. Het eindpunt is een bushalteperron gelegen aan een keerlus voor lijn 6. Het probleem van deze locatie is dat het niet gunstig is gelegen voor reizigers van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de wijk Elsweide. Daarnaast is er geen ruimte voor haltevoorzieningen voor de reizigers. Ook is de halte niet voor mindervaliden toegankelijk.

Op de huidige locatie zijn geen mogelijkheden om het perron voor mindervaliden toegankelijk te maken en er is geen ruimte is om het perron te verbreden voor haltevoorzieningen. De gemeente Arnhem heeft daarom in overleg met Hermes het voorstel ontwikkeld om het eindpunt te verplaatsen naar een nieuwe halte aan het Lange Water. De keerlus zal in stand gehouden worden omdat lijn 6 zal moeten kunnen keren. De reizigers kunnen in de nieuwe situatie opstappen bij een nieuw perron met diverse haltevoorzieningen voor reizigers en chauffeurs. Daarnaast is de halte nu ook voor mindervaliden toegankelijk.

Vanuit efficiëntie voor de dienstregeling wordt ook de huidige halte HTS/Zuilensteinlaan opgeheven. Dat betekent dat twee oude halten worden opgeheven om tussen de oude locaties één nieuw perron aan te leggen. Voor de dienstregeling betekent dat chauffeurs sneller van het eindpunt hun rit kunnen gaan starten. Chauffeurs hoeven niet meer eerst de drukke Lange Water te kruisen, maar kunnen gelijk vanuit de haltekom aan de Lange Water starten met hun rit. Daarnaast komt een drukke halteplaats te vervallen, dat een reistijdvoordeel geeft voor de reizigers maar ook een kostenbesparing voor de exploitatie.

De nieuwe halte is met gemiddeld ruim 600 (Elsweide en Zuilensteinlaan samen) instappers per werkdag, één van de drukkere van Arnhem. De verbeteringen dragen daarmee in grote mate bij aan de kwaliteitsbeleving van het openbaar vervoer in Arnhem.

Door de maatregelen ontstaan de volgende verbeteringen:

  • De halte wordt in de nieuwe situatie voor mindervaliden en ouderen toegankelijk.
  • De nieuwe halte is voorzien van voorzieningen voor de reizigers en chauffeurs. Voorbeelden hiervan zijn: bankje, fietsenklemmen, wachtruimte, DRIS, Abri, geleidelijnen, mindervaliden-BRENG tegel ed.
  • De bus realiseert een tijdwinst en een betrouwbaarheid aan het begin van de rit, door het niet meer verplicht oversteken van de Lange Water aan het begin van de rit, zoals in de oude situatie het geval was.
  • Reizigers boeken een tijdwinst door het vervallen van de drukke halte HTS/Zuilensteinlaan.
  • De nieuwe halte sluit beter aan op de looproutes naar de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de wijk Elsweide.
  • De reizigers van en naar de HAN hoeven niet meer de drukke verkeersader: Lange Water over te steken. Dit levert een verbetering op van de verkeersveiligheid en kwaliteitsbeleving.
  • Er ontstaat geen schade meer aan de bussen bij het in en uitrijden van de het perron, zoals in de oude situatie.

De uitvoering staat gepland voor februari/maart 2018.

Zie hier de schets (PDF) >>>