Bevroren bodem maakt opruimwerk mogelijk.

Doordat de bodem bevroren is, kan het opruimwerk van de omgewaaide bomen in het park aan de Kinderkamp uitgevoerd worden. De bomen waren omgewaaid tijdens de storm van 18 januiari j.l. Het gebruik van zwaar materieel in het park is bijna niet mogelijk door de slappe gesteldheid van de bodem. De paden waren al eerder door leden van de groengroep en de aannemer vrijgemaakt van stormhout.