Aanvraag omgevingsvergunning dr. Dreesschool

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is. 

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). 

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

 

Zaakid: 195269070

OLO-nummer: 3741383

Datum indiening: 18 juni 2018

Omschrijving: tijdelijk plaatsen van noodlokalen nabij de Dresschool

Adres: Kinderkamp 7 

Activiteiten: Bouwen, Strijdig Gebruik gronden/bouwwerken met RO